En plats för alla
Svenska kyrkan är en stöttepelare för många människor i Sverige med ett brett verksamhetsområde som borde göra andra föreningar och organisationer gröna av avund. Lundby församling arbetar bland annat med barn och ungdomsverksamhet, integration av nyanlända och insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Här hittar du äkta medmänsklighet och värme.
Förra året slogs tre församlingar samman och blev till en; Lundby församling, som idag är en av Sveriges största med sex kyrkor, ett sextiotal anställda och 180 ideella medarbetare. I området bor 65 000 människor varav 33 500 är medlemmar i församlingen.
- En stor församling är bra för verksamheten för då är vi fler medarbetaresom kan hjälpa och stötta varandra. Eftersom vi också är fler med olika specialistkompetenser kan vi erbjuda ännu bättre verksamheter, säger Christina Eriksson, kyrkoherde i Lundby församling.

Församlingen genomsyras av äkta värme och omtanke. Alla är välkomna här och de bedriver en mängd verksamheter för både små och stora, som till exempel öppen förskola och Barn- & babyrytmik för de mindre som hålls av församlingens rytmikpedagoger. Intresset för aktiviteterna är enormt. Efter passen kan föräldrar och barn fika och umgås och barnen kan leka i lekrummet. I församlingen finns också 15 olika körer med allt från klassiskt, internationella sånger, gospel, pop, visor med mera. Ungefär hälften av körerna är för barn och ungdomar och hälften för vuxna. Det finns en egen symfoniorkester och ett stort konsertprogram som innehåller allt från jazz och wienerklassicism till U2.

Många av församlingsmedlemmarna är aktiva på olika sätt. Tre av dem bedriver till exempel en Second Hand butik och drar på så sätt in tre till fyra tusen kronor i veckan som oavkortat går till Svenska kyrkans internationella arbete. De och de andra ideella medarbetarna får även gå på utbildning i församlingens regi.
- Vi har till exempel ett trettiotal ungdomsledare, ”Ung ledare” som arbetar tillsammans med ungdomspedagogerna med konfirmationsarbetet och de går en ledarutbildning som heter ”A different kind of Leader” , berättar Christina.

Lundby församling stödjer svenskar som nyligen fått sitt uppehållstillstånd genom projektet Ny i Sverige, med flera olika satsningar. De har bland annat språkträning i form av gruppsamtal i cafémiljö och de har språkarbeten ute i skolorna. En annan satsning är Mat & Prat som är kulturkvällar med fokus på ett särskilt land då oftast en person från just det landet agerar värd.
- Då samtalar vi och äter mat från det landet, säger Christina. Det är väldigt trevligt och lärorikt och lockar även människor utanför de vanliga kretsarna.
De har haft kulturkvällar med fokus på länder som Sydafrika, Iran, Irak och Norge och nu närmast står en kväll med fokus på Azerbadjan på tur. Det finns även möjlighet att delta i språkträning med musik, dels för vuxna, dels finns ”Musik och rörelse” för små barn upp till cirka tre år samt deras föräldrar och syskon.

Oavsett vilka intressen vi har eller vilken fas i livet vi befinner oss i så har Lundby församling skapat en mötesplats för oss alla att dela glädje, sorg och skratt i gemenskap med andra. Det handlar om möten som är äkta och nära.
- Livsviktiga möten sker hela tiden som gör att människor får ny kraft och nytt mod att orka leva. Det fantastiska är att detta händer hela tiden i både Sverige och runt om i världen, säger Christina.
Det är många pusselbitar som tillsammans bygger något som är mycket viktigt och stort och många av pusselbitarna byggs i det fördolda.Kyrkor som ingår i församlingen

Biskopsgårdens kyrka
Brämaregårdens kyrka
Lundby nya kyrka
Lundby gamla kyrka
Länsmansgårdens kyrka
Toleredskyrkan

Lundby Församling

Bransch:
Organisation

Telefon: 031-731 68 37


Email:
clement.mckay@svenskakyrkan.se

Adress:
Lundby Församling
Hisingsgatan 26
41703 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN